13 خط قرمز بازاریابی محتوایی در سال 1400

در این فیلم آموزشی که در سایت آپارات هم منتشر کردم بر اساس تجربیات خودم در حوزه بازاریابی محتوایی به 13 اشتباه و رویکرد غلط در سال جدید اشاره کرده ام.

برای موفقیت در بازاریابی محتوایی باید قبل از هر اقدامی خط قرمز های خود را مشخص کرد و این کار باعث می شود که در طولانی مدت از هدف اصلی خود و همچنین ماموریت بازاریابی محتوایی خود در امان باشید

با رعایت این خط قرمزها یک بازاریابی محتوایی اثربخش برای کسب و کار خود در سال جدید داشته باشید.


دانلود فایل خط قرمز محتوایی


مشاهده ویدئویی
7 استراتژی بازاریابی محتوایی در سال 2021

موضوعات مرتبط  بازاریابی درونگرا چیست؟