چک لیست ساخت صفحه اول سایت (صفحه اصلی)


صفحه اصلی سایت شما، ارزشمندترین دارایی شما در دنیای وب بوده و اثرگذارترین صفحه در سایت شما می باشد. بنابراین برای ساخت صفحه اول سایت خود، با استفاده از رعایت اصول اولیه، می توانید به سادگی تبدیل بازدیدکنندگان خود را بهبود ببخشید.

در این چک لیست به تمامی مواردی که باعث می شود تا بازدیدکنندگان سایت شما تحت تاثیر قرار گرفته و در واقع عملیات conversion یا همان تبدیل انجام گردد، اشاره شده است.

چک لیست صفحه اول سایت

چک لیست ساخت صفحه اول سایت

در راهنمای “چک لیست ساخت صفحه اول سایت” به طور لیست وار، به کلیه مواردی اشاره شده است که می تواند بیشترین تاثیر را بر روی مخاطبین شما و همین طور نرخ تبدیل برای شما داشته باشد.

این مورد به این معنی نیست که شما باید برای ساخت صفحه اول سایت خود، حتما از کلیه موارد زیر استفاده نمایید. این ها فقط لیستی از مواردی هستند که در بازاریابی اینترنتی بر روی  آن ها تحقیق شده و دیده شده که می تواند اثر بسیار مثبتی در نگه داشتن مخاطب شما در سایت داشته باشد.

برای ساخت صفحه اول سایت خود، سعی کنید از این موارد استفاده کرده و این نکات را به صورت های مختلف تست نمایید. مسلما فقط با تست واقعی می توان متوجه شد که آیا این نکات در حوزه کاری شما نیز موثر است یا خیر.

بنابراین همواره از قدرت خلاقیت خود برای ساخت صفحه اول سایت خود بهره برده و همین طور سعی کنید در بین آن، از نکات زیر را بهره بگیرید چرا که سایتی که در آن عمل تبدیل صورت نگیرید، عملا ارزشی نخواهد داشت.

موضوعات مرتبط  چک لیست تولید محتوا

دانلود چک لیست ساخت صفحه اول سایت