در زمان بحران ویروس کرونا از چه تدابیر و استراتژی هایی برای رشد کسب و کار  استفاده کنیم؟ بحران‌ها در کسب و کارها مانند بحران‌های زندگی‌اند؛ اگر مدیر بیزینس توانایی حل بحران و مشکلات پیش رو را داشته باشد، می‌تواند…