برچسب: دانلود کتاب

رژیم های محتوایی

کتاب آشوب بزرگ 

کتاب آشوب بزرگ دستیابی به راهکاری مناسب برای تقویت توان مقابله بنگاه ها با شرایط بحرانی نیازمند الگویی است که تمامی مدل های سنتی کسب و کار را به هم بریزد و زیررو کند. در مقدمه این کتاب آشوب بزرگ…

رژیم های محتوایی

کتاب ایده ها 

کتاب ایده ها اقتصاد جهان باچه تئوری هایی اداره می شود؟ در کتاب ایده ها دسته بندی اقتصاددانان براساس دو مولفه انجام شده است. اول تاریخ تولد و حضور آنها در عرصه جامعه و پس از آن گرایش فکری که…

قالب وردپرس ساخته شده توسط گیلیون. تمامی حقوق برای محمد مهاجر| استراتژیست محتوا محفوظ است.