تولید محتوا


تولید محتوا ، صدای سازمان شماست

نحوه تولید محتوا یک سازمان، بیانگر صدای درون اون سازمانه و این یعنی هر زمان محتوای تولید و انتشار میشه، سازمان داره با چه ریتمی داره حرکت میکنه.

خیلی مهمه که این صدا اولا از شفافیت و سادگی برخوردار باشه که مخاطب درک و فهم درستی از انتقال اون محتوا داشته باشه و دوما بهتره این صدا توسط انگشتان خود افراد سازمان نواخته بشه چون بهترین گزینه برای همزاد پنداری در مخاطب افراد درون سازمان ما هستند.

صداهای که ما با تولیدمحتوا ایجاد می‌کنیم با خودش قضاوت مخاطب‌ها و مشتریان ما را بهمراه داره، برای همین باید دقت کافی و لازم را داشته باشیم که هر چیزی را همینطوری و دلی تولید و انتشار نکنیم.

ساز تولید محتوا را قبل از نواختن حتما با استراتژی محتوا کوک کنید بهتره قبل از تولید و انتشار محتوا با چند صاحب‌نظر و متخصص موضوع را مطرح کنیم و نظر اونها را هم لحاظ کنیم.

موضوعات مرتبط  8 ضرورت داشتن نقشه راه بازاریابی محتوایی