نقشه راه بازاریابی محتوایی 

8 ضرورت داشتن نقشه راه بازاریابی محتوایی

در این پادکست آموزشی به 8 ضرورت داشتن یک نقشه راه بازاریابی محتوایی با موضوعات زیر اشاره داشته ام

  • مشخص می شود که دقیقا از کجا باید شروع به بازاریابی محتوایی کنیم
  • تمرکز و هدایت منابع  و همچنین تخصیص منابع در مسیر درست بازاریابی محتوایی
  • حصول اطمینان از نتایج حاصله از اقدامات انجام شده در مسیر بازاریابی محتوایی
  • مشخص شدن قدم ها و اقدامات بعدی در هر ایستگاه
  • مشخص شدن اینکه چه زمانی چه اقدامی صورت دهیم
  • پیش بینی و تدارک مسیرهای جایگزین در شرایط مختلف
  • تشخیص و تحلیل وضعیت های که در آن هستیم و اقداماتی که مورد نیاز می باشد
  • نقطه پایان مقصد نهایی نیست و رقابن در مدت زمان دستیابی به مقصد در دفعات بعدی می باشد

ممنونم از وقتی که برای گوش کردن این پادکست آموزشی گذاشتید.

خوشحال میشوم نظرات خودتون را در مورد پادکست های آموزشی برام ارسال کنید.

کلیه پادکست های آموزشی من را می توانید از سایت شنتو هم گوش کنید

موضوعات مرتبط  راهنمای کامل تدوین پرسونای مخاطب