Content gap

پادکست شکاف محتواییشکاف محتوایی یا content gap در واقع فاصله‌ای است بین آنچه شما در متن تان نوشته‌اید با آنچه در قبل برنامه‌ریزی کرده‌اید؛ در واقع شکاف محتوایی زمانی اتفاق می‌افتد که متن شما نتواند هدفتان را به خوبی بیان کند.

در پادکست شکاف محتوایی، به بررسی این فاصله می‌پردازم. اینکه چقدر بین متن موجود یا متن مورد دلخواه شما ارتباط وجود دارد. و اینکه دچار این عارضه نشویم.

در ادامه بصورت کامل بیان می شود که شکاف محتوایی چیست؟ و چگونه در تولید محتوا برطرف می شود