دانلود قالب استراتژی بازاریابی محتوا

استراتژی بازاریابی محتوا یعنی برنامه‌ریزی محتوایی برای یک مجموعه؛ براساس اهداف تجاری کسب‌وکار، اهداف بازاریابی محتوایی و جامعه‌ی مخاطبین.

قالب استراتژی بازاریابی محتوایی

از همین تعریف می‌شود فهمید که استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی با هم‌دیگر تفاوت دارند. تقریبا هیچ‌کدام از منابع فارسی فرقی بین این دو قائل نمی‌شوند. البته بعضی سایت‌های خارجی هم این اشتباه را مرتکب شده‌اند و اتفاقا فکر می‌کنم ترجمه‌ی مستقیم از همین سایت‌های خارجی‌ست که منابع فارسی را هم به اشتباه انداخته.

اما در هر صورت، تفاوت قائل نشدن بین استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی یک اشتباه است.


دانلود قالب استراتژی بازاریابی محتوا


موضوعات مرتبط  کتاب چرا شکست می خورید؟